Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for iulie 2019

girl-with-her-back-straw-hat-field-flowers-happy-asian-woman_43525-436

 • Faptul că mama, după ce a spus inițial că nu o mai bucură nimic, și-a schimbat dispoziția. A început să-și facă bucurii mici, cum ar fi aceea de a-și cumpăra o pălărie, de a-și comanda un parfum sau de a-și  vopsi părul.
 • Am terminat cartea, mai am de adăugat bibliografia.
 • A., prietena lui M., mă ajută cu ilustrarea cărții.
 • M-am bucurat cum a perceput M.N.Z. capitolul despre sincronicități. Aveam îndoieli dacă să-l includ sau nu în carte, dar mi-am dat seama vorbind cu ea că aș ciunti o parte din mine dacă nu l-aș insera.
 • C. m-a ajutat să scap de reclamele de pe net. Mulțumesc, C.!
 • Un detaliu amuzant în basmul Zoril, Zoril di Zâuî, cules de fostul meu profesor de folclor, domnul Ion H. Ciubotaru: Zmăul dă mâna cu Zoril și îl pune la masă înainte de a se lupta cu el.
 • Prima zi în care am purtat rochia multicoloră cu saboții roșii și pălărie bej. Îmi place mult combinația asta veselă.
 • Zmeurăăăă și plăcinteee!
 • Comentariile uimitoare ale lui M. la cartea mea și sentimentul că am făcut o treabă bună scriind-o.
 • Trei sincronicități ce-l au ca protagonist pe Părintele Paisie Aghioritul – citatul despre animale, cartea găsită de prietenul de condei M. și un nou citat-dedicație din cartea Războiul nevăzut, primită în dar de la O.

Sf Paisie Aghioritul

 • Schimbul de rugăciuni cu O.- care s-a rugat Sf. Modest pentru sănătatea motanului meu atât de greu încercat, iar eu m-am rugat la Sf. Nectarie pentru reușita lui O. la facultate.
 • Răbdarea pe care o are M.L. cu mine. E o persoană minunată!
 • Emoția pe care pagina de Mulțumiri i-a stârnit-o A.G. Ce suflețel sensibil!
 • M-am îmbrăcat cu rochița verde cu imprimeuri multicolore. Culoarea a fost dintotdeauna terapeutică pentru mine, nu-mi imaginez viața fără ea și de aceea prefer orice  color – fie film, fie fotografie – chiar dacă înțeleg că adesea imaginile alb-negru au un plus de expresivitate.
 • Andrada a realizat prima copertă a cărții mele. E superbă, mi-a depășit orice așteptări. Încet-încet visul meu nebun prinde contur. Doamne-ajută!
 • O emisiune văzută pe TV5 în care un ornitolog imita trilurile păsărilor și felul în care acestea îi răspundeau. Interesant e că el nu putea înțelege limbajul păsărilor și prin asta sunetele lui mimetice nu erau diferite de cele ale unui papagal, care imită sunete fără să le priceapă. Dar nici nu e nevoie ca omul să le știe pe toate, trebuie să-și păstreze și natura misterul său, doar e o ea, nu?
 • Pe 6 iulie s-au împlinit 3 ani de când Kotikuț e la noi.
 • Trezvia mamei: veșnicia-i aparține lui Dumnezeu. Noi suntem doar suflete de împrumut. Devenim veșnici prin ceea ce facem, nu prin ceea ce suntem. (7 iulie 2019)
 • Ziua prietenei care are chipul copilăriei mele.  N-am inspirație niciodată la urări, în schimb mama, da. Reproduc aici mesajul pe care i l-a trimis: Dumnezeu te-a binecuvântat cu daruri alese: frumusețe, înțelepciune, bunătate. Mă închin Lui și-L rog să-ți dea sănătate, pace și armonie.
 • Mama mi-a arătat un citat din cartea pe care o citește, Peștera, de José Saramago: Este foarte adevărat că nici tinerețea nu știe ce poate, nici bătrânețea nu poate cât știe.
 • Percepția Mariei B. privind coperta creată de Andrada m-a făcut să văd lucrurile într-o lumină nouă.
 • Operația lui Kotik a fost o reușită. Ce ne mai certa că l-am „părăsit” pentru o noapte la clinică! Și apoi, câtă bucurie pe el când a ajuns acasă și totul îi era familiar! Torcea continuu, mititelul!

Kotikuț

Sursa foto 1:aici

Sursa foto 2: aici

Sursa foto 3: arhivă personală.

Publicitate

Read Full Post »

Verbul a plăcea este adesea folosit greșit cu forma a place.  Deci nu este corect să spunem mi-ar place, ți-ar place etc, ci mi-ar plăcea, ți-ar plăcea etc.

a plăcea 1a plăcea 2a plăcea 3

Verbul a displăcea este adesea folosit greșit cu forma a displace.  Deci nu este corect să spunem mi-ar displace, ți-ar displace etc, ci mi-ar displăcea, ți-ar displăcea etc.

 

a displăcea 1a displăcea 2

Verbul a tăcea este adesea folosit greșit cu forma a tace.  Puteți urmări formele corecte ale verbului la indicativul prezent în slide-ul de mai jos.

a tăcea prezent

 

 

Read Full Post »

Evanghelistul Luca

 

Din capitolul 22

Cina cea de Taină

„Și când a sosit ceasul, S’a așezat la masă și apostolii cu El. Și Le-a zis: <<Cu dor am dorit să mănânc aceste Paști cu voi mai înainte ca Eu să pătimesc. Că vă spun Eu vouă  că de-acum nu le voi mai mânca până când se vor plini întru împărăția lui Dumnezeu.>>Și luând paharul, mulțumind, le-a zis: <<Luați-l și împărțiți-l între voi; că vă spun: De acum nu voi mai bea rodul viței până ce nu va veni împărăția lui Dumnezeu. >>

„Și luând pâinea, mulțumind, a frânt și le-a dat, zicând: <<Acesta este Trupul Meu, cel ce se dă pentru voi; aceasta să faceți întru pomenirea Mea! >> Asemenea și paharul, după ce au cinat, zicând:<<Acest pahar este Legea cea Nouă, întru Sângele Meu, cel ce se varsă pentru voi.>>

Despre întâietate

„…cel mai mare dintre voi să fie asemenea celui mai mic; și căpetenia, asemenea celui ce slujește.Căci cine este mai mare:cel ce stă la masă sau cel ce slujește?Oare nu cel ce stă la masă?Dar Eu, în mijlocul vostru, sunt asemenea celui ce slujește;  iar voi sunteți cei ce-ați rămas cu Mine în încercările Mele; și Eu vă rânduiesc vouă împărăție, așa cum Tatăl Meu Mi-a rânduit-o Mie, ca să mâncați și să beți la masa Mea întru împărăția Mea și să ședeți pe tronuri, judecând pe cele douăsprezece seminții ale lui Israel.>>

Avertizarea lui Petru

„<<Simone, Simone, iată că Satana v’a cerut să vă cearnă ca pe grâu; dar Eu M’am rugat pentru tine ca să nu-ți piară credința; iar tu, oarecând revenindu-ți, întărește-i pe frații tăi. >> Iar el I-a zis: Doamne, cu Tine sunt gata să merg și-n temniță și la moarte…Iar Iisus i-a zis: <<Ți-o spun Eu ție, Petre: astăzi nu va cânta cocoșul până ce tu de trei ori te vei fi lepădat de Mine, cum că nu Mă cunoști.>>

„<<vă spun că-ntru Mine trebuie să se plinească ceea ce este scris: Și cu cei fără de lege a fost socotit; căci cele despre Mine au ajuns la sfârșit.>> Și ei au zis: <<Doamne, iată aici două săbii.>> Iar El le-a zis: <<Sunt de ajuns.>>

Rugăciunea din Muntele Măslinilor

„Și a ieșit și S’a dus ca de obicei la Muntele Măslinilor; și după El s’au dus și ucenicii Săi. Și când a sosit în acel loc, le-a zis: <<Rugați-vă, ca să nu intrați în ispită. >>

„Și S’a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră și, îngenunchind, Se ruga, zicând: <<Părinte, de voiești, depărtează paharul acesta de la Mine…Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă!>>Iar un înger din cer I s’a arătat și-L întărea. Și’n luptă cu moartea fiind, cu mai mare stăruință se ruga. Și sudoarea Lui s’a făcut ca niște picături de sânge ce cădeau pe pământ.

Și ridicândi-Se din rugăciune, a venit la ucenici și i-a găsit adormiți de întristare. Și le-a zis: <<De ce dormiți? Sculați-vă și vă rugați, ca să nu intrați în ispită.>>

Din capitolul 23

Iisus în fața lui Pilat și a lui Irod

„…Pilat L-a întrebat, zicând: <<Ești tu împăratul iudeilor?>>Iar El, răspunzând, a zis: Tu o spui. Iar Pilat a zis către arhierei și către mulțime: <<Nu găsesc nicio vină în omul acesta.>>

„Și  aflând că este sub stăpânirea lui Irod, care era și el în Ierusalim în acele zile.

Iar Irod, văzându-L pe Iisus, s’a bucurat foarte, că de multă vreme dorea să-L vadă, fiindcă auzise de El și nădăjduia să vadă vreo minune săvârșită de El. Și I-a pus întrebări în vorbe multe, dar El nu i-a răspuns nimic. 

„Iar Pilat, chemând arhiereii și căpeteniile și poporul, a zis către ei: <<Pe omul acesta l-ați adus la mine ca pe unul ce răzvrătește poporul; și iată că eu, cercetându-l în fața voastră, în  omul acesta n’am găsit nicio vină, din cele pe care voi le aduceți împotrivă-i; și nici Irod, căci l-a trimis îndărăt la noi. Și iată, El n’a săvârșit nimic vrednic de moarte. Așadar, după ce-i voi da o pedeapsă, îl voi elibera.>>

Iar Pilat, vrând să-L elibereze pe Iisus, le-a vorbit din nou, dar ei strigau, zicând: <<Răstignește-l! Răstignește-l!…>> Iar El le-a zis a treia oară; <<Ce rău a făcut acesta?N’am găsit în el nicio vină vrednică de moarte.  Așadar, după ce-i voi da o pedeapsă, îl voi elibera.>> 

  „Și-L urmau mulțime multă de popor și femei care se băteau în piept și-L plângeau. Și întorcându-Se către ele a zis: <<Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeți pe Mine, ci pe voi plângeți-vă și pe copiii voștri. Că iată, vin zilele’n care vor zice: Fericite sunt cele sterpe și pântecele care n’au născut și sânii care n’au alăptat! Atunci vor începe să spună munților: Cădeți peste noi!; și dealurilor: Acoperiți-ne!>>Că dacă fac acestea cu lemnul verde, cu cel uscat ce va fi? Și alți doi erau duși, făcători de rele, ca să fie omorâți împreună cu El.

Răstignirea lui Iisus

„Și când au ajuns la locul ce se cheamă Al-Căpățânii, L-au răstignit acolo, pe El și pe făcătorii de  rele, unul de-a dreapta și altul de-a stânga. Iar Iisus a zis: <<Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac! Și și-au împărțit hainele Lui prin aruncare la sorți. >>

„Și sta poporul privind. Iar căpeteniile își băteau joc de El, zicând: <<Pe alții i-a mântuit; mântuiască-se și pe sine însuși dacă el este Hristosul, alesul lui Dumnezeu!…>>Și Îl luau în râs ostașii, apropiindu-se și aducându-I oțet și zicându-I: <Dacă tu ești împăratul Iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți!…>>Și deasupra Lui era scris cu litere grecești, latinești și evreiești: <<Acesta este împăratul Iudeilor. >>

Tâlharul mântuit

„Iar unul din răufăcătorii răstigniți Îl defăima, zicând: <<Nu ești tu Hristosul?; Mântuiește-te pe tine și pe noi!..>>Iar celălalt, certându-l, i-a zis: <<Nu te temi tu de Dumnezeu, de vreme ce ești în aceeași osândă? Noi, cu dreptate primim ce ni se cuvine după faptele noastre, dar Acesta niciun rău n’a făcut. >>Și-I zicea lui Iisus: <<Pomenește-mă, Doamne, când vei veni întru împărăția Ta!>>Iar Iisus i-a zis: <<Adevăr îți spun Eu ție: astăzi vei fi cu Mine În Rai! >>

„Iar sutașul, văzând ceea ce se petrecuse, Îl slăvea pe Dumnezeu, zicând: <<Cu adevărat Omul Acesta drept a fost! >>Și toate mulțimile care veniseră la această priveliște, văzând cele întâmplate, se întorceau bătându-și pieptul. 

„Și toți cunoscuții Lui, ca și femeile care-L însoțiseră din Galileea, stăteau departe, privind acestea. 

„Și iată un bărbat cu numele Iosif, sfetnic bun, bărbat bun și drept- acesta nu se învoise cu sfatul și cu fapta lor-. El era din Arimateea, cetate a Iudeilor, și aștepta Împărăția lui Dumnezeu; acesta, venind la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Și l-a coborât și l-a înfășurat în giulgiu și l’a pus într-un mormânt săpat în piatră, în care nimeni niciodată nu mai fusese pus. 

Sursa foto:  aici

 

 

Read Full Post »