Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘Evanghelia după Luca’

 

Evanghelistul-Luca-tempera-lemn-32-14-cm

Din capitolul 14

Hidropicul vindecat sâmbăta

„Și a fost că era într’o  sâmbătă când a intrat El să mănânce în casa unuia din capii fariseilor. Și iată că un om bolnav de hidropică era înaintea Lui. Și răspunzând, Iisus a zis către învățătorii de lege și către farisei: <<Este oare îngăduit a vindeca sâmbăta sau nu?>>Ei însă au tăcut. Și punându-și mâna pe el, l-a vindecat și i-a dat drumul. Iar lor le-a zis: <<Care dintre voi, de-i va cădea asinul sau boul în fântână, nu-l va scoate în chiar ziua sâmbetei?>>Și n’au putut să-I răspundă la aceasta.”

Parabola despre cina cea mare

„Zisu-i-a și celui care-L chemase: <<Când faci prânz sau cină, nu-ți chema prietenii, nici frații, nici rudele, nici vecinii bogați, ca nu cumva la rândul lor să te cheme și ei pe tine și să-ți fie ca răsplată. Ci, când faci un ospăț, cheamă-i pe săraci, pe neputincioși, pe șchiopi, pe orbi, și fericit vei fi că ei nu pot să-ți răsplătească; fiindcă ți se va răsplăti la învierea drepților.>>”

Lepădarea de sine

„…oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenic al Meu.”

Din capitolul 15

Oaia rătăcită

„Care om dintre voi, având o sută de oi și pierzând una din ele, nu le lasă pe cele nouăzeci și nouă în pustiu și se duce după cea pierdută, până ce o găsește? Și când o găsește, o pune pe umerii săi, bucurându-se; și sosind acasă, își cheamă prietenii și vecinii, zicându-le: <<Bucurați-vă cu mine, că am găsit oaia cea pierdută.>>Tot așa, v’o spun eu vouă, mai mare bucurie va fi în cer pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru nouăzeci și nouă de drepți, care n’au nevoie de pocăință. ”

Drahma pierdută

„Sau care femeie, având zece drahme, dacă pierde o drahmă nu aprinde făclia și nu mătură casa și nu caută cu grijă până ce o găsește? Și când o găsește își cheamă prietenele și vecinele, spunându-le: <<Bucurați-vă cu mine, că am găsit drahma pe care o pierdusem.>>Tot așa v’o spun Eu vouă, bucurie se face înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește. ”

Fiul risipitor

„Și a zis: <<Un om avea doi fii. Și cel mai tânăr din ei i-a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și el le-a împărțit averea. Și nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s’a dus într’o țară’ndepărtată și acolo și-a risipit averea trăind în desfrânări.

Și după ce a cheltuit totul, s’a făcut foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Și ducându-se, s’a alipit de unul din locuitorii acelei țări, iar acesta l-a trimis la țarinile sale să pască porcii.

Și dorea să-și sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu-i dădea. Dar venindu-și în sine, a zis: Câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pier aici de foame!

Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și-i voi spune: Tată, greșit-am Cerului și față de tine; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unii din argații  tăi. Și sculându-se, a venit tatăl său. Și încă departe fiind el, tatăl său l-a văzut și i s’a făcut milă și, alergând, i-a căzut pe grumaz și l-a sărutat.

Și i-a zis fiul: <<Tată, greșit-am cerului și față de tine și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. >>Și a zis tatăl către slugile sale:<< Aduceți-i degrabă haina cea mai scumpă și-l îmbrăcați, și inel puneți-i pe mână, și încălțăminte în picioare; și aduceți vițelul cel îngrășat, înjunghiați-l și, mâncând, să ne veselim; căci acest fiu al meu era mort și a înviat, pierdut era și s’a aflat.>>Și au început să se veselească.

Iar fiul lui cel mai mare era la țarină. Și când a venit și s’a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri. Și chemând-o pe una din slugi, a întrebat: <<Ce sunt acestea?>>Iar ea i-a spus:<<Fratele tău a venit și tatăl tau a înjunghiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a primit sănătos. >>Și el s’a mâniat și nu  voia să intre; dar tatăl său ieșind, îl ruga. Iar el, răspunzând, i-a zis tatălui său: <<Iată, de atâția ani îți slujesc și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat un ied, ca să mă veselesc cu prietenii mei; dar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu desfrânatele, pentru el ai înjunghiat vițelul cel îngrășat…>>

Iar el i-a zis: <<Fiule, tu’ntotdeauna ești cu mine și toate ale mele ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s’a aflat.>>”

Din capitolul 17

Puterea credinței

„Și au zis apostolii către Domnul: <<Sporește-ne credința.>>Iar Domnul a zis: <<De-ați avea credință cât un grăunte de muștar, i-ați zice acestui sicomor: Dezrădăcinează-te și te sădește în mare! și v’ar asculta. >>”

„Cine dintre voi, având o slugă la arat sau la păscut vitele, îi va zice când se va întoarce din țarină:<< Vino repede și șezi la masă!, >>și nu-i va zice <<Pregătește-mi să cinez și, încingându-te, slujește-mi până ce voi mânca și voi bea, și după aceea vei mânca și vei bea și tu?>>Îi va mulțumi oare slugii că a făcut cele poruncite? Nu cred. Așa și voi, când veți face toate cele poruncite vouă, ziceți: <<Slugi netrebnice suntem; am făcut ceea ce eram datori să facem.>>”

Venirea împărăției lui Dumnezeu

„Și fiind întrebat de farisei: <<când va veni împărăția lui Dumnezeu?>>, El le-a răspuns: <<Împărăția lui Dumnezeu nu vine în chip văzut. Și nici nu vor zice: Iat-o, e aici! sau Acolo! Că, iată, împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru.>>

Sursa foto: http://danielstancu.ro/shop/lemn/evanghelistul-luca-tempera-lemn-32x14cm/

Publicitate

Read Full Post »

 

normal_saint_lucas

Din capitolul 10

Trimiterea celor șaptezeci

„Cel ce vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă; și cel ce se leapădă de voi, de Mine se leapădă; iar cel ce se leapădă de Mine se leapădă de Cel ce M’a trimis pe Mine.”

Bucuria lui Iisus

„În ceasul acesta El S’a bucurat cu Duhul.”

„Și întorcându-Se către ucenici, le-a zis îndeosebi: <<Fericiți sunt ochii care văd ceea ce vedeți voi!, că vă spun Eu vouă: Mulți profeți și împărați au vrut să vadă ce vedeți voi și n’au văzut, și să audă ce auziți voi, dar n’au auzit.>>”

„Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău; iar pe aproapele tău, ca pe tine însuți.”

Din capitolul 11

Rugăciunea Domnească

„Și a fost că pe când era El rugându-Se într’un loc, după ce a încetat I-a zis unul din ucenicii Săi:<<Doamne, învață-ne să ne rugăm,  așa cum și Ioan i-a învățat pe ucenicii lui. >>Și le-a zis: <<Când vă rugați, ziceți: Tatăl nostru Carele ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă’n fiecare zi. Și ne iartă nouă păcatele noastre, căci și noi iertăm oricui ne-o datorează nouă. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de Cel-Rău.>> ”

„Și le-a zis: <<Cine dintre voi, având un prieten, de se va duce la el în miez de noapte, și-i va zice: Prietene, împrumută-mă cu cu trei pâini, că mi-a venit un prieten de pe drum și n’am ce să-i pun dinainte; dar acela, răspunzând dinăuntru, i-ar zice: Nu-mi da de lucru!, acum ușa e-ncuiată și copiii mei sunt în așternut cu mine; nu pot să mă scol să-ți dau…Vă spun Eu vouă: Chiar dacă nu se va scula și nu-i va da pentru că-i este prieten, pentru îndrăzneala lui, totuși, se va scula și-i va da cât trebuie.>>”

„Și Eu vă zic: Cereți și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și vi se va deschide. Că oricine cere, ia; și cel ce caută, găsește; și celui ce bate, i se va deschide. Și care tată dintre voi, dacă-i va cere fiul său pâine, îi va da piatră? Sau dacă-i va cere pește, în loc de pește îi va da șarpe? Sau dacă-i va cere un ou, îi va da scorpie? Deci dacă voi, răi fiind, știți să le dați fiilor voștri daruri bune, cu cât mai mult Tatăl Cel din ceruri va da Duh Sfânt celor care-L cer de la El!”

„…dacă Eu îi scot pe demoni cu degetul lui Dumnezeu, iată că împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi! Atunci când un om tare, înarmat fiind, își păzește curtea, avuțiile lui sunt în pace.”

„Cel ce nu este cu Mine e împotriva Mea; și cel ce nu adună cu Mine, risipește.”

Agresivitatea duhului rău

„Când duhul necurat iese din om, umblă prin locuri fără de apă căutând odihnă; și negăsind, zice: <<Mă voi întoarce în casa mea, din care am ieșit. Și venind, o află măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte șapte duhuri mai rele decât el; și ele intră și locuiesc acolo; și starea de pe urmă a omului aceluia se face mai rea decât cea dintâi.>>

Semnul lui Iona

„Și cum mulțimile creșteau, El a început să grăiască: <<Neamul acesta este neam viclean; cere semn, dar semn nu i se a da, în afară de semnul profetului Iona. Că precum a fost Iona semn pentru Niniviteni, tot așa și Fiul Omului va fi pentru neamul acesta. >>”

Lampa luminândă

„Ochiul tău este luminătorul trupului. Când ochiul tău este curat, și trupul tău întreg e luminat; dar când ochiul tău este rău, și trupul tău este întunecat. Așadar ia seama ca lumina din tine să nu fie întuneric. ”

Adresându-se fariseilor:

Oare nu cel ce a făcut partea din afară a făcut-o și pe cea dinlăuntru?

Din capitolul 12

Mărturisirea deschisă și fără frică a Evangheliei

„Pe tot cel ce Mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor, și Fiul Omului îl va mărturisi înaintea îngerilor lui Dumnezeu.”

Încrederea în bunătatea lui Dumnezeu

„Nu purtați grijă pentru viața voastră ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea. Priviți la corbi, că nici nu seamănă, nici nu seceră; ei n’au cămară, nici hambar, și Dumnezeu îi hrănește. Cu mult altceva sunteți voi decât păsările!”

„Vindeți-vă averile și dați milostenie; faceți-vă pungi care nu se învechesc, comoară nesfârșită în ceruri, unde fur nu se apropie, nici molie n’o strică; fiindcă unde vă este comoara, acolo  va fi și inima voastră.”

„Fiul Omului vine în ceasul în care nu gândiți.”

„De la cel căruia i s’a dat mult, mult se va cere; și de la cel căruia i s’a încredințat mult, mai mult se va cere.”

Iisus, pricină de dezbinare

Foc am venit s’arunc pe pământ, și cât aș vrea să fie-acum aprins! Și cu botez am a Mă boteza și câtă nerăbdare am până ce se va-mplini! Pare-vi-se c’am venit să dau pace pe pământ? Vă spun că nu, ci dezbinare. Că de’acum înainte cinci într’o casă vor fi dezbinați: trei contra doi și doi contra trei. Dezbinați vor fi tatăl împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii sale și nora împotriva soacrei.

Din capitolul 13

Parabolele grăuntelui de muștar și aluatului

„Deci zicea: <<Cu ce este asemenea împărăția lui Dumnezeu? și cu ce o voi asemăna?Asemenea este grăuntelui de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa; și a crescut și s’a făcut pom și păsările cerului s’au sălășluit în ramurile lui.>>”

„Și iarăși a zis: <<Cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Asemenea este aluatului pe care l-a luat o femeie și l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s’a dospit toată.>>”

Poarta cea strâmtă

„Și trecea prin cetăți și prin sate, învățând și călătorind spre Ierusalim. Și i-a zis cineva: <<Doamne, puțini sunt oare cei care se mântuiesc?>>Iar El le-a zis: <<Siliți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă; v’o spun Eu vouă că mulți vor căuta să intre și nu vor putea.>>”

„Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților, când veți vedea pe Avraam și pe Isaac și pe Iacob și pe toți profeții în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi, aruncați afară.”

Read Full Post »

luca

Din capitolul 7

Trimișii lui Ioan Botezătorul

„Și chemând Ioan pe doi din ucenicii săi, i-a trimis la Domnul, zicând: <<Tu ești Cel ce va să vină sau pe altul să așteptăm?>>Și venind la El, bărbații I-au zis: <<Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine, zicând: Tu ești Cel ce va să vină sau pe altul să așteptăm?>>Și în ceasul acela El pe mulți i-a vindecat de boli și de răni și de duhuri rele și multor orbi le-a dăruit vederea. Și răspunzându-le, le-a zis: <<Duceți-vă și spuneți-i lui Ioan cele ce-ați văzut și-ați auzit: Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, surzii aud, morții învie și săracilor li se binevestește; și fericit este acela care nu se va poticni întru Mine. >>”

Ungerea lui Iisus de către o femeie păcătoasă

„Și iată că era în cetate o femeie păcătoasă; și aflând că El stă la masă în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir și stând la spate, lângă picioarele Lui,  plângând a’nceput să-I ude cu lacrimi picioarele, și cu părul capului ei le ștergea. Și-I săruta picioarele și le ungea cu mir.”

„Și întorcându-Se către femeie, i-a zis lui Simon:<<O vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și apă pe picioare nu Mi-ai dat; ea însă cu lacrimi Mi-a udat picioarele și cu părul capului ei le-a șters. Tu sărutare nu mi-ai dat; ea însă, de când am intrat, n’a încetat să-Mi sărute picioarele. De aceea îți spun: Iertate sunt păcatele ei cele multe, fiindcă mult a iubit. Iar cui i se iartă puțin, puțin iubește.>>Și i-a zis ei: <<Iertate îți sunt păcatele!>>Și cei ce ședeau împreună la masă au început să zică în sinea lor: <<Cine este acesta, care și iartă păcate?>>Și i-a spus femeii: <<Credința ta te-a mântuit; mergi în pace.>>”

Din capitolul 8

Parabola semănătorului

„Ieșit-a semănătorul să semene sămânța sa. Și pe când semăna el, una a căzut lângă drum și a fost călcată în picioare și păsările cerului au mâncat-o. Și alta a căzut pe piatră; și dacă a răsărit s’a uscat, pentru că nu avea umezeală. Și alta a căzut în mijlocul spinilor; și spinii, crescând împreună cu ea, au înăbușit-o. Și alta a căzut pe pământul cel bun și a crescut și a făcut rod însutit. Pe acestea spunându-le, a strigat: <<Cel ce are urechi de auzit să audă!>>

Și ucenicii Săi îl întrebau ce înseamnă această parabolă. Iar El a zis: <<Vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu; dar celorlalți, în parabole, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă.

Iar parabola aceasta înseamnă: Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt aceia care primesc cu bucurie cuvântul când îl aud, dar aceștia nu au rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Iar cea căzută între spini sunt cei care aud, dar umblând cu grijile și cu bogăția și cu plăcerile vieții, se înăbușă și nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei care, auzind cuvântul cu inimă curată și bună, îl păstrează și rodesc întru răbdare.>>”

Făclia’n sfeșnic

„Nimeni, aprinzând făclia, n’o acoperă cu un vas, nici n’o pune sub pat, ci o așază în sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Că nu este nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut și nimic tainic care să nu se cunoască și să nu vină la lumina zilei. Așadar, luați seama cum auziți: Celui ce are i se va da; iar de la cel ce nu are se va lua și ceea ce i se pare că are.”

Mama și frații lui Iisus

Mama Mea și frații Mei sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l îndeplinesc.

Potolirea furtunii

„Și a fost că într’una din zile a intrat în corabie cu ucenicii Săi și le-a zis: ;<<Să trecem de partea cealaltă a lacului>>Și au plecat. Dar în timp ce navigau, El a adormit. Și s’a lăsat pe lac o furtună de vânt și se umpleau de apă și erau în primejdie. Și, apropiindu-se, L-au deșteptat, zicând: <<Învățătorule, Învățătorule, pierim!…>>Iar El, sculându-Se, a certat vântul și valul apei; și ele au încetat și s’a făcut liniște. Și le-a zis: <<Unde vă este credința?>>Iar ei, cuprinși de teamă, se mirau, zicând unii către alții: <<Cine este Acesta?  că și vânturilor și apei le poruncește, și ele Îl ascultă?>>”

Vindecarea femeii cu scurgere de sânge

„<<S’a atins de mine cineva. Căci Eu am simțit puterea care a ieșit din Mine.>> Atunci femeia, văzând că n’a rămas tăinuită, a venit tremurând și, căzând înaintea Lui, a spus în fața întregului popor din ce pricină s’a atins de El și cum  de’ndată s’a tămăduit. Iar El i-a zis: <<Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit; mergi în pace!>>”

Învierea fiicei lui Iair

„Și, pe când El încă vorbea, a venit cineva de la mai-marele sinagogii, zicând: <<Fiica ta a murit; nu-L mai supăra pe Învățător.>>Iar Iisus, auzind, i-a răspuns: <<Nu te teme; tu crede numai, și ea se va mântui.>>”

„Și toți plângeau și se tânguiau din pricina ei. Iar El a zis: <<Nu plângeți; n’a murit, ci doarme. >>Și ei îl luau în râs,  știind că ea a murit. Iar El, apucând-o de mână, a strigat, zicând: <<Copilă, scoală-te!>>Și s’a întors duhul ei, și ea în chiar clipa aceea a înviat; și El a poruncit să i se dea să mănânce. Și părinții ei au rămas încremeniți. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ceea ce s’a petrecut.”

Din capitolul 9

Trimiterea celor doisprezece

„Și chemându-i pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți demonii și să vindece bolile. Și i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să-i vindece pe cei bolnavi. Și le-a zis: <<Să nu luați nimic la drum: nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani și nici să aveți câte două haine. Și în orice casă veți intra, acolo să rămâneți și de acolo să nu plecați. Cât despre cei ce nu vă vor primi, când ieșiți din cetatea aceea scuturați praful de pe picioarele voastre, spre mărturie împotriva lor.>>”

„Iar ei au plecat și treceau prin sate binevestind și vindecând pretutindeni.”

Săturarea celor cinci mii

„Iar Iisus, luând cele cinci pâini și cei doi pești și privind la cer, le-a binecuvântat, a frânt și le-a dat ucenicilor ca să le pună înaintea mulțimii. Și au mâncat și s’au săturat toți; și au luat ceea ce le-a rămas, douăsprezece coșuri pline de fărâmituri!”

Mărturisirea lui Petru

„Și a fost că pe când El Se ruga deoparte, ucenicii erau cu El, iar El i-a întrebat, zicând: <<Cine zic mulțimile că sunt Eu?>> iar ei, răspunzând, au zis: <<Ioan Botezătorul; iar alții Ilie, iar alții că a înviat un profet din cei vechi.>>Și El le-a zis: <<Dar voi, voi cine ziceți că sunt Eu?>>Iar Petru, răspunzând, a zis:<<Hristosul lui Dumnezeu.>>Iar El sub mustrare le-a poruncit ca pe aceasta să n’o spună nimănui. zicând: <<Fiul Omului trebuie să pătimească multe și să fie defăimat de către arhierei și de către cărturari și să fie omorât, iar a treia zi să învie.>>”

Întâia vestire a patimilor

„Și tuturor le spunea:<<Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, în fiecare zi să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie; fiindcă tot cel ce va voi să-și scape viața, O va pierde; iar cel ce-și va pierde viața pentru Mine, acela O va mântui. Că ce-i folosește omului dacă va câștiga lumea’ntreagă, dar pe sine se va pierde sau se va păgubi? Că tot cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, de acela și Fiul Omului Se va rușina când va veni întru slava Sa și a Tatălui și a sfinților îngeri. Dar cu adevărat vă spun Eu vouă: Sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu.>>

Schimbarea la față

„Iar la vreo opt zile după cuvintele acestea i-a luat pe Petru și pe Ioan și pe Iacob și S’a suit în munte ca să Se roage. Și a fost că pe când Se ruga, înfățișarea feței Sale a devenit alta și îmbrăcămintea Lui albă, strălucind. Și iată, doi bărbați vorbeau cu El; aceștia erau Moise și Ilie care, arătându-se întru slavă, vorbeau despre sfârșitul Său pe care avea să-l împlinească în Ierusalim. Iar Petru și cei împreună cu El erau îngreuiați de somn; și când s’au deșteptat, I-au văzut slava și pe cei doi bărbați stând cu El. Și a fost că pe când aceștia se despărțeau de El, Petru I-a zis lui Iisus: <<Învățătorule, bine ne este să fim aici; să facem trei colibe: Ție una, lui Moise una și una lui Ilie>>-el neștiind ce spune. Și pe când vorbea el acestea, s’a făcut un nor și i-a umbrit; și și s’au înspăimântat când au intrat în nor. Și glas s’a făcut din nor, zicând: <<Acesta este Fiul Meu Cel iubit, de El să ascultați!>>Și când glasul a trecut, Iisus s’a aflat singur. Și ei au tăcut; și în acele zile n’au spus nimănui nimic din cele ce văzuseră.

Cine este cel mai mare?

„…cel ce este mai mic între voi toți, acela este mai mare.

„Fiul Omului n’a venit să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.

 

Read Full Post »

ev luca

Din capitolul 5

Pescuirea minunată

„Și a zis Iisus către Simon: <<Nu te teme; de acum înainte vei pescui oameni. >>”

Vindecarea unui lepros și a unui paralitic

„…iată un om plin de lepră; și văzându-L pe Iisus, a căzut cu fața la pământ și I s’a rugat, zicând: <<Doamne, dacă vrei, Tu poți să mă curățești.>>Și întinzându-Și mâna, S’a atins de el, zicând:<<Vreau, curățește-te!>> Și îndată s’a dus lepra de pe el. Iar Iisus i-a poruncit să nu spună nimănui:<<Ci du-te, arată-te preotului, iar pentru curățirea ta să aduci jertfă, așa cum a rânduit Moise, să le fie lor mărturie. >>”

„Iar El se retrăgea în locuri pustii și Se ruga.”

„…și puterea Domnului era cu El, în aceea că  El tămăduia.”

„Și uimire i-a cuprins pe toți și-L slăveau pe Dumnezeu; și s’au umplut de frică și ziceau: <<Minunate lucruri am văzut astăzi.>>”

„Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Eu n’am venit să-i chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință.”

Despre post

„Iar ei I-au zis: <<Ucenicii lui Ioan țin posturi dese și fac rugăciuni; tot așa și ai fariseilor;  dar ai tăi mănâncă și beau. >>Iar Iisus le-a zis: <<Puteți oare să-i faceți pe nuntași să postească în timp ce mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele se va lua de la ei; atunci, în acele zile, vor posti.>>”

„Le-a spus și o parabolă: <<Nimeni nu rupe petic dintr’o haină nouă și-l pune la haină veche; altfel, cea nouă, se rupe, iar peticul luat din din cea nouă nu se potrivește cu cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altfel, vinul nou va sparge burdufurile; și se varsă și vinul și se strică și burdufurile. Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și împreună se vor păstra. Și nimeni, după ce a băut vin vechi, nu vrea de cel nou, că zice: Mai bun e cel vechi.>>”

Din capitolul 6

Spicele culese sâmbăta

„Și a fost că într’o sâmbătă – a doua după Paști – El trecea prin holde, iar ucenicii lui smulgeau spice și le mâncau frecându-le’n palme. Dar unii dintre farisei au zis: <<De ce faceți ce nu se cuvine a face sâmbăta?>>Și Iisus, răspunzând, le-a zis: <<Oare nici pe asta n’ați citit-o, ce a făcut David când a flămânzit, el și cei ce erau cu el: cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a luat pâinile punerii-înainte și a mâncat și a dat și însoțitorilor săi din ele, pe care nu se cuvine să le mănânce decât numai preoții. >>Și le spunea: <<Fiul Omului este Domn și al sâmbetei.>>”

Iisus le-a zis cărturarilor și fariseilor „Vă întreb eu pe voi: În zi de sâmbătă, se cuvine să faci bine sau să faci rău?; să mântuiești un suflet sau să-l pierzi?

Alegerea celor doisprezece apostoli

„Și a fost că în zilele acelea El a ieșit la munte să Se roage și a petrecut noaptea în rugăciune căre Dumnezeu.  Și când s’a făcut ziuă i-a chemat pe ucenicii Săi și a ales dintre ei doisprezece pe care i-a numit apostoli: pe Simon, căruia i-a zis Petru, și pe Andrei, fratele lui, pe Iacob și pe Ioan, pe Filip și pe Bartolomeu, pe Matei și pe Toma, pe Iacob al lui Alfeu și pe Simon numit Zilotul, pe Iuda al lui Iacob și pe Iuda Iscarioteanul, care a devenit trădător.”

„Și toată mulțimea căuta să se atingă de El, că putere ieșea dintr’Însul și pe toți îi vindeca.”

Predica de pe munte

„Și ridicându-Și ochii spre ucenicii Săi, zicea:

<<Fericiți sunteți voi, cei săraci, că a voastră este împărăția lui Dumnezeu.

Fericiți sunteți voi, cei ce flămânziți acum, că vă veți sătura.

Fericiți sunteți voi, cei ce plângeți acum, că veți râde.

Fericiți veți fi când din pricina Fiului Omului vă vor urî oamenii și vă vor izgoni dintre ei și vă vor ocărî  și când ca pe un rău vă vor lepăda numele. Bucurați-vă în ziua aceea și tresăltați, că iată, răsplata voastră multă este în cer; că părinții lor așa le făceau profeților.

Dar vai vouă, bogaților, că de pe-acum vă luați mângâierea.

Vai vouă, celor ce sunteți sătui acum, că veți flămânzi.

Vai vouă, celor ce râdeți acum, că veți plânge și vă veți tângui.

Vai vouă, când toți oamenii vă vor vorbi de bine, că părinții lor așa le făceau profeților mincinoși>>”

„Iar vouă, celor ce ascultați, vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc; binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, rugați-vă pentru cei ce vă necăjesc. Celui ce te lovește pe obraz, dă-i-l și pe celălalt; pe cel ce-ți ia haina, nu-l împiedica să-ți ia și cămașa; oricui îți cere, dă-i; și de la cel ce-ți ia pe ale tale, nu i le cere.

„Și precum voiți să vă facă vouă oamenii, asemenea faceți-le și voi lor. Și dacă-i iubiți pe cei ce vă iubesc, ce mulțumire aveți? Că și păcătoșii-i iubesc pe cei care-i iubesc pe ei. Și dacă le faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire aveți? Că și păcătoșii tot așa fac. ”

„Și dacă dați cu-mprumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire aveți? Că și păcătoșii le dau cu-mprumut păcătoșilor, ca să primească înapoi întocmai. Ci iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați cu-mprumut nimic nădăjduind și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii Celui-Preaînalt; că El este bun cu cei nemulțumitori și răi.”

„Fiți milostivi, așa cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați; nu osândiți și nu veți fi osândiți; iertați și vi se va ierta. Dați și vi se va da.”

„Și le-a spus și o parabolă: <<Poate oare orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă?>>”

„Nu este ucenic mai presus de învățătorul său; dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul său.”

De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, dar nu bagi de seamă bârna din ochiul tău? Sau cum poți să-i spui fratelui tău: Frate, lasă-mă să-ți scot paiul din ochi!, în timp ce tu nu vezi bârna din ochiul tău? Fățarnicule, scoate-ți mai întâi bârna din ochi și atunci vei vedea să scoți paiul care este în ochiul fratelui tău. ”

Că nu este pom bun care să facă roadă rea și nici, dimpotrivă, pom rău care să facă roadă bună. Că fiece pom după podoaba lui se cunoaște. Că nu se adună smochine din mărăcini, și nici struguri se culeg din rug.”

„Omul bun, din vistieria cea bună a inimii sale scoate ce este bun; iar omul rău, din vistieria inimii sale scoate ce este rău. Că din prisosul inimii  îi grăiește gura.”

„Tot cel ce vine la Mine și aude cuvintele Mele și le face, vă voi arăta cu cine se aseamănă: Este asemenea omului care, zidindu-și o casă, a săpat, a adâncit și i-a pus temelia pe piatră: și venind apele mari, puhoiul a izbit în casa aceea, dar n’a putut s’o  clintească fiindcă era bine zidită pe piatră. Iar cel ce aude, dar nu face, asemenea este omului ”

 

Read Full Post »

Luca

Din capitolul 3

Predica lui Ioan Botezătorul;

„…mulțimile îl întrebau, zicând: <<Așadar, ce să facem?>>Iar el, răspunzând le zicea: <<Cel ce are două haine să dea celui ce nu are, și cel ce are bucate să facă la fel.>>Și au venit și vameșii să se boteze și i-au zis: <<Învățătorule, noi ce să facem?>>Iar el le-a răspuns: <<Să nu faceți nimic mai mult decât vă este rânduit.>>Îl întrebau însă și ostașii, zicând: <<Dar noi ce să facem?>>Și le-a zis: <<Să nu asupriți pe nimeni, să nu-l învinuiți pe nedrept și să vă mulțumiți cu lefurile voastre.>>”

mărturia sa despre Hristos

„Iar cum tot poporul era în așteptare și toți se întrebau în inimile lor despre Ioan: <<Nu cumva el este Hristosul?>>, Ioan le-a răspuns tuturor, zicând: <<Eu unul vă botez cu apă, dar vine Cel ce este mai tare decât mine, Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintelor; Acela vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc; a Cărui lopată este în mâna Lui, ca să curețe aria și să adune grâul în hambarul Său, iar pleava o va arde în foc nestins. >>Și la multe altele îndemnând, îi binevestea poporului vestea cea bună. ”

„Iar Irod tetrarhul, mustrat fiind de el cu privire la Irodiada, femeia lui Filip, fratele său, și pentru toate relele pe care le făcuse Irod, tuturor acestora le-a adăugat: l-a închis pe Ioan în temniță.”

Botezul Domnului

„Și a fost că după ce s’a botezat tot poporul, botezându-Se și Iisus și rugându-se, s’a deschis cerul și Duhul Sfânt S’a pogorât peste El în chip trupesc, ca un porumbel; și glas din cer s’a făcut: <<Tu ești Fiul Meu Cel iubit, întru tine am binevoit.>>”

Genealogia lui Iisus

„Și însuși Iisus era ca de treizeci de ani când a început, El fiind, după cum se presupunea, fiu al lui Iosif etc.”

Din capitolul 4

Postul și ispitirea lui Iisus

„Iar Iisus, plin de Duhul Sfânt, S’a întors de la Iordan; și a fost dus de duhul în pustie timp de patruzeci de zile, ispitit fiind de diavolul. Și în acele zile El n’a mâncat nimic; și când ele s’au încheiat, El a flămânzit. Și I-a zis diavolul: <<Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, zi-i acestei pietre să se facă pâine.>>Și i-a răspuns Iisus: <<Scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul lui Dumnezeu.>>”

„Și suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a arătat într’o clipă toate împărățiile lumii.  Și I-a zis diavolul: <<Ție îți voi da toată stăpânirea aceasta și slava lor, căci mie mi-a fost dată și eu o dau cui vreau. Așadar, dacă te vei închina înainte-mi, a ta va fi toată.>> Și, răspunzând, Iisus i-a zis: <<Mergi înapoia mea, Satano, că scris este: Domnului Dumnezeului tău să I te închini și numai Lui să-I slujești.>>”

„Și L-a dus în Ierusalim și L-a așezat pe aripa templului și I-a zis: <<Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de aici jos, că scris este: îngerilor săi va porunci pentru tine, ca să te păzească; și ei te vor ridica pe mâini, ca nu cumva piciorul tău să ți-l izbești de piatră. >>Și, răspunzând, Iisus, i-a zis: <<S’a spus: Să nu-L ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău.>>”

„Și diavolul, sfârșind toată ispita, s’a îndepărtat de la El, până la o vreme.”

Începutul predicii Sale în Galileea

„Și S-a întors Iisus cu puterea Duhului în Galileea; și vestea despre El a ieșit în tot ținutul dimprejur. Și învăța în sinagogile lor, slăvit fiind de toți. ”

„Și a venit în Nazaret, unde fusese crescut; și după obiceiul Său a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă și S’a ridicat să citească. Și I s’a dat cartea profetului Isaia. Și deschizând El cartea, a găsit locul unde era scris: Duhul Domnului e peste Mine, pentru că El M’a uns; El M’a trimis să le binevestesc săracilor, să-i vindec pe cei zdrobiți la inimă, robilor să le vestesc libertate și orbilor vedere, pe cei asupriți să-i trimit în libertate și să vestesc anul bineprimit al Domnului.”

„Și închizând cartea și dând-o slujitorului, a șezut; iar ochii tuturor celor din sinagogă erau ațintiți asupră-I. Și a început să le spună: <<Astăzi s’a plinit această scriptură în urechile voastre. >>Și toți Îl încuviințau și se mirau de cuvintele harului ce ieșeau din gura Lui  și ziceau: <<Nu este acesta oare fiul lui Iosif?…>>Și El le-a zis: <<Nicio’ndoială că-Mi veți spune zicala aceasta: Doctore, vindecă-te pe tine însuți!; pe toate câte-am auzit că s’au făcut în Capernaum, fă-le și aici, în patria ta…>>Și le-a zis: <<Adevăr vă spun Eu vouă că niciun profet nu este bineprimit în patria sa. >>”

„Și adevăr vă spun că multe văduve erau în Israel în vremea lui Ilie, când s’a închis cerul trei ani și șase luni, încât foamete mare a fost în tot pământul, și la niciuna din ele n’a fost trimis Ilie, ci numai în Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă. Și mulți leproși erau în Israel în vremea profetului Elisei, dar niciunul dintre ei nu s’a curățit, ci numai  Neeman Sirianul.”

Iisus începe să predice în Capernaum

„Și S’a coborât la Capernaum, cetate a Galileii; și îi învăța sâmbăta. Și erau uimiți de învățătura Lui, căci cuvântul Său era cu putere.”

„Iar în apusul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi de felurite boli îi aduceau la El; iar El, punându-Și mâinile pe fiecare din ei, îi vindeca. Și din mulți ieșeau și demoni, care strigau și ziceau: <<Tu ești Fiul lui Dumnezeu!>>Dar El, certându-i, nu-i lăsa să vorbească, pentru că ei știau că El este Hristosul.”

„Iar când s’a făcut ziuă, a ieșit și S’a dus într’un loc pustiu; și mulțimile Îl căutau și au venit până la El, și-L țineau să nu plece de la ei. Dar El le-a zis: <<Trebuie ca și altor cetăți să le binevestesc împărăția lui Dumnezeu, că pentru aceasta am fost trimis.>>Și propovăduia în sinagogile Galileii.”

Sursa imaginii:

http://ziarullumina.ro/sfantul-luca-evanghelistul-pildelor-38298.html

Read Full Post »

 

18-m-sf-ap-si-evanghelist

Capitolul 1

Vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul

„Fost-a în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot cu numele Zaharia…, iar femeia lui…era Elisabeta. Și nu aveau copii, deoarece Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în zilele lor.”

„Și îngerul Domnului i s’a arătat stând de-a dreapta altarului tămâierii. Și văzându-l, Zaharia s’a tulburat și frică a căzut peste el. Iar îngerul i-a grăit: <<Nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ți-a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu și-i vei pune numele Ioan. Și-ți va fi el bucurie și veselie, și mulți se vor bucura de nașterea lui. Că mare va fi el înaintea Domnului; nici vin și nici băutură tare nu va bea, și încă din pântecele mamei sale se va umple de Duh Sfânt; și pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul, Dumnezeul lor.>>”

„Și a zis Zaharia către înger:<<După ce voi cunoaște aceasta? Că eu sunt bătrân, iar femeia mea, înaintată în zilele ei. >>Și răspunzând îngerul, i-a zis: <<Eu sunt Gavriil, cel ce stă în fața lui Dumnezeu. Și sunt trimis să grăiesc către tine și să-ți binevestesc acestea. Și pentru că n’ai crezut în cuvintele mele, care se vor plini la vremea lor, iată vei fi mut și nu vei putea vorbi până’n ziua când vor fi acestea.>>Și poporul îl aștepta pe Zaharia și se mira că întârzie în templu. Și când a ieșit, nu putea să vorbească. Și ei au înțeles că vedenie a văzut în templu; și el le făcea semne și a rămas mut.”

Bunavestire

„Iar în a șasea lună, trimis a fost de la Dumnezeu îngerul Gavriil într’o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la dânsa, i-a zis: <<Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei!>>Iar ea, văzându-l, s’a tulburat de cuvântul lui și cugeta: <<Ce fel de închinare poate fi aceasta?…>>Și îngerul i-a zis: <<Nu te teme, Marie, fiindcă ai aflat har de la Dumnezeu. Și iată’n pântecele tău vei zămisli și vei naște Fiu și numele Lui îl vei chema Iisus. Acesta mare va fi și Fiul-Celui-Preaînalt Se va chema și Domnul Dumnezeu Îi va da tronul lui David, părintele Său, și va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția Lui nu va avea sfârșit. >>Și a zis Maria către înger: <<Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat?>>Și răspunzând îngerul, i-a zis: <<Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui-Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiu la bătrânețea ei, și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. >>Iar Maria a zis: <<Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!>>Și îngerul a plecat de la dânsa.”

Maria la Elisabeta

„Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, săltat-a pruncul în pântecele ei și s’a umplut Elisabeta de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: <<Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mie aceasta, să vină la mine maica Domnului meu? Că iată, de cum a ajuns glasul închinării tale la urechile mele, săltat-a pruncul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor plini cele spuse ei de la Domnul.>>”

Cântarea Mariei

„Și a zis Maria: <<Mărește, suflete al meu, pe Domnul și să se bucure duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că El a căutat spre smerenia roabei Sale; că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile; că mi-a făcut mie mărire Cel-Puternic- și sfânt e numele Lui – și mila Lui în neam și în neam spre cei ce se tem de El. Făcut-a faptă tare cu brațul Său, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor; coborât-a pe cei puternici de pe tronuri și i-a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți, iar pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Sprijinit-a pe Israel, sluga Sa, ca să-I pomenească mila, așa cum le-a grăit părinților noștri, lui Avraam și seminției lui până ‘n veac.>>”

Nașterea lui Ioan

„Și i-au făcut semn tatălui său, cum ar vrea să fie el numit. Și cerând o tăbliță, el a scris: <<Numele lui este Ioan.>>Și toți s’au mirat. Și îndată gura și limba i s’au deschis. și vorbea, binecuvântând pe Dumnezeu. Și frică i-a cuprins pe toți vecinii lor; și despre lucrurile acestea s’a vorbit în tot ținutul muntos al Iudeii. Și toți cei ce le-au auzit le puneau în inima lor, zicând: <<Ce va fi oare copilul acesta?>>… Că și mâna Domnului era cu el.”

„Și Zaharia, tatăl său, s’a umplut de Duh Sfânt și a profețit, zicând: <<Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, că Și-a cercetat poporul și l-a răscumpărat.>>”

„<<Iar tu, pruncule, profet al Celui-Preaînalt te vei chema, că vei merge înaintea feței Domnului ca să-i dai poporului Său cunoștința mântuirii întru iertarea păcatelor lor prin milostivirea milei Dumnezelui nostru, cu care Răsăritul-cel-de-Sus ne-a cercetat.>>Ca să-i lumineze pe cei ce șed în întuneric și în umbra morții și să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii.”

Iar copilul creștea și se întărea cu duhul. Și a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel.”

Capitolul 2

Nașterea lui Iisus

Maria…L-a născut pe Fiul ei Cel-Întâi-Născut și L-a înfășat și L-a culcat în iesle, fiindcă pentru ei nu era loc la han.”

„Și în ținutul acela erau păstori care stăteau pe câmp și-și păzeau turma făcând noaptea de strajă. Și iată, îngerul Domnului a stat lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor și ei s’au înfricoșat cu frică mare. Și îngerul Domnulu le-a zis: <<Nu vă temeți. Că iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; că’n cetatea lui David vi S’a  născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul. >>”

„Iar după ce îngerii au plecat de la ei la cer, păstorii vorbeau unii către alții: <<Să mergem dar până la Betleem și să vedem lucrul acesta ce s’a  făcut, pe care Domnul ni l-a făcut nouă cunoscut. >>Și, grăbindu-se, au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe Prunc culcat în iesle.  Și văzându-L, au vestit cuvântul ce li se grăise despre Copilul Acesta. Și toți cei ce au auzit se mirau de cele ce le spuneau păstorii. Iar Maria păstra toate cuvintele acestea, punându-le în inima ei. Și s’au întors păstorii slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte le-au auzit și le-au văzut așa cum li se spuseseră.”

Aducerea la templu

„Și când s’au împlinit zilele curățirii lor după legea lui Moise, L-au dus la Ierusalim ca să-L pună înaintea Domnului, așa cum este scris în legea Domnului, că tot întâi-născutul de parte bărbătească va fi închinat Domnului; și ca să dea jertfă, așa cum s’a zis în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei.

Dreptul Simeon 

„Și iată, era în Ierusalim un om cu numele Simeon; și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel; și Duhul Sfânt era peste el. Și i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu-L va vedea pe Hristosul Domnului. Și din îndemnul Duhului a venit la templu; și când părinții L-au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul legii, el L-a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: <<Acum slobozește în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, că văzură ochii mei mântuirea Ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, Lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului Tău Israel >>”.

„Iar Copilul creștea și Se întărea cu duhul, plin de înțelepciune; și harul lui Dumnezeu era peste El.”

Iisus, la doisprezece ani, între dascălii din templu

„Și părinții lui….L-au aflat în templu, stând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Și toți cei ce-L auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile Lui. Și, văzându-L, au rămas uimiți, iar mama Sa I-a zis: <<Fiule, de ce ne-ai făcut una ca asta? Iată tatăl Tău și eu Te-am căutat îngrijorați.>>Și El le-a zis: <<Cum se face că Mă căutați?Oare nu știați că întru cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu?>>Și ei n’au înțeles cuvântul pe care l-a grăit către ei.

„Și a coborât cu ei și a venit în Nazaret și le era supus. Iar mama Sa păstra toate lucrurile acestea întru inima ei. Și Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta, și cu harul la Dumnezeu și la oameni. ”

Read Full Post »