Feeds:
Articole
Comentarii

Evanghelistul Luca

 

Din capitolul 22

Cina cea de Taină

„Și când a sosit ceasul, S’a așezat la masă și apostolii cu El. Și Le-a zis: <<Cu dor am dorit să mănânc aceste Paști cu voi mai înainte ca Eu să pătimesc. Că vă spun Eu vouă  că de-acum nu le voi mai mânca până când se vor plini întru împărăția lui Dumnezeu.>>Și luând paharul, mulțumind, le-a zis: <<Luați-l și împărțiți-l între voi; că vă spun: De acum nu voi mai bea rodul viței până ce nu va veni împărăția lui Dumnezeu. >>

„Și luând pâinea, mulțumind, a frânt și le-a dat, zicând: <<Acesta este Trupul Meu, cel ce se dă pentru voi; aceasta să faceți întru pomenirea Mea! >> Asemenea și paharul, după ce au cinat, zicând:<<Acest pahar este Legea cea Nouă, întru Sângele Meu, cel ce se varsă pentru voi.>>

Despre întâietate

„…cel mai mare dintre voi să fie asemenea celui mai mic; și căpetenia, asemenea celui ce slujește.Căci cine este mai mare:cel ce stă la masă sau cel ce slujește?Oare nu cel ce stă la masă?Dar Eu, în mijlocul vostru, sunt asemenea celui ce slujește;  iar voi sunteți cei ce-ați rămas cu Mine în încercările Mele; și Eu vă rânduiesc vouă împărăție, așa cum Tatăl Meu Mi-a rânduit-o Mie, ca să mâncați și să beți la masa Mea întru împărăția Mea și să ședeți pe tronuri, judecând pe cele douăsprezece seminții ale lui Israel.>>

Avertizarea lui Petru

„<<Simone, Simone, iată că Satana v’a cerut să vă cearnă ca pe grâu; dar Eu M’am rugat pentru tine ca să nu-ți piară credința; iar tu, oarecând revenindu-ți, întărește-i pe frații tăi. >> Iar el I-a zis: Doamne, cu Tine sunt gata să merg și-n temniță și la moarte…Iar Iisus i-a zis: <<Ți-o spun Eu ție, Petre: astăzi nu va cânta cocoșul până ce tu de trei ori te vei fi lepădat de Mine, cum că nu Mă cunoști.>>

„<<vă spun că-ntru Mine trebuie să se plinească ceea ce este scris: Și cu cei fără de lege a fost socotit; căci cele despre Mine au ajuns la sfârșit.>> Și ei au zis: <<Doamne, iată aici două săbii.>> Iar El le-a zis: <<Sunt de ajuns.>>

Rugăciunea din Muntele Măslinilor

„Și a ieșit și S’a dus ca de obicei la Muntele Măslinilor; și după El s’au dus și ucenicii Săi. Și când a sosit în acel loc, le-a zis: <<Rugați-vă, ca să nu intrați în ispită. >>

„Și S’a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră și, îngenunchind, Se ruga, zicând: <<Părinte, de voiești, depărtează paharul acesta de la Mine…Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă!>>Iar un înger din cer I s’a arătat și-L întărea. Și’n luptă cu moartea fiind, cu mai mare stăruință se ruga. Și sudoarea Lui s’a făcut ca niște picături de sânge ce cădeau pe pământ.

Și ridicândi-Se din rugăciune, a venit la ucenici și i-a găsit adormiți de întristare. Și le-a zis: <<De ce dormiți? Sculați-vă și vă rugați, ca să nu intrați în ispită.>>

Din capitolul 23

Iisus în fața lui Pilat și a lui Irod

„…Pilat L-a întrebat, zicând: <<Ești tu împăratul iudeilor?>>Iar El, răspunzând, a zis: Tu o spui. Iar Pilat a zis către arhierei și către mulțime: <<Nu găsesc nicio vină în omul acesta.>>

„Și  aflând că este sub stăpânirea lui Irod, care era și el în Ierusalim în acele zile.

Iar Irod, văzându-L pe Iisus, s’a bucurat foarte, că de multă vreme dorea să-L vadă, fiindcă auzise de El și nădăjduia să vadă vreo minune săvârșită de El. Și I-a pus întrebări în vorbe multe, dar El nu i-a răspuns nimic. 

„Iar Pilat, chemând arhiereii și căpeteniile și poporul, a zis către ei: <<Pe omul acesta l-ați adus la mine ca pe unul ce răzvrătește poporul; și iată că eu, cercetându-l în fața voastră, în  omul acesta n’am găsit nicio vină, din cele pe care voi le aduceți împotrivă-i; și nici Irod, căci l-a trimis îndărăt la noi. Și iată, El n’a săvârșit nimic vrednic de moarte. Așadar, după ce-i voi da o pedeapsă, îl voi elibera.>>

Iar Pilat, vrând să-L elibereze pe Iisus, le-a vorbit din nou, dar ei strigau, zicând: <<Răstignește-l! Răstignește-l!…>> Iar El le-a zis a treia oară; <<Ce rău a făcut acesta?N’am găsit în el nicio vină vrednică de moarte.  Așadar, după ce-i voi da o pedeapsă, îl voi elibera.>> 

  „Și-L urmau mulțime multă de popor și femei care se băteau în piept și-L plângeau. Și întorcându-Se către ele a zis: <<Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeți pe Mine, ci pe voi plângeți-vă și pe copiii voștri. Că iată, vin zilele’n care vor zice: Fericite sunt cele sterpe și pântecele care n’au născut și sânii care n’au alăptat! Atunci vor începe să spună munților: Cădeți peste noi!; și dealurilor: Acoperiți-ne!>>Că dacă fac acestea cu lemnul verde, cu cel uscat ce va fi? Și alți doi erau duși, făcători de rele, ca să fie omorâți împreună cu El.

Răstignirea lui Iisus

„Și când au ajuns la locul ce se cheamă Al-Căpățânii, L-au răstignit acolo, pe El și pe făcătorii de  rele, unul de-a dreapta și altul de-a stânga. Iar Iisus a zis: <<Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac! Și și-au împărțit hainele Lui prin aruncare la sorți. >>

„Și sta poporul privind. Iar căpeteniile își băteau joc de El, zicând: <<Pe alții i-a mântuit; mântuiască-se și pe sine însuși dacă el este Hristosul, alesul lui Dumnezeu!…>>Și Îl luau în râs ostașii, apropiindu-se și aducându-I oțet și zicându-I: <Dacă tu ești împăratul Iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți!…>>Și deasupra Lui era scris cu litere grecești, latinești și evreiești: <<Acesta este împăratul Iudeilor. >>

Tâlharul mântuit

„Iar unul din răufăcătorii răstigniți Îl defăima, zicând: <<Nu ești tu Hristosul?; Mântuiește-te pe tine și pe noi!..>>Iar celălalt, certându-l, i-a zis: <<Nu te temi tu de Dumnezeu, de vreme ce ești în aceeași osândă? Noi, cu dreptate primim ce ni se cuvine după faptele noastre, dar Acesta niciun rău n’a făcut. >>Și-I zicea lui Iisus: <<Pomenește-mă, Doamne, când vei veni întru împărăția Ta!>>Iar Iisus i-a zis: <<Adevăr îți spun Eu ție: astăzi vei fi cu Mine În Rai! >>

„Iar sutașul, văzând ceea ce se petrecuse, Îl slăvea pe Dumnezeu, zicând: <<Cu adevărat Omul Acesta drept a fost! >>Și toate mulțimile care veniseră la această priveliște, văzând cele întâmplate, se întorceau bătându-și pieptul. 

„Și toți cunoscuții Lui, ca și femeile care-L însoțiseră din Galileea, stăteau departe, privind acestea. 

Sursa foto:  aici

 

 

Reclame

 

62036457_2503068493059319_4953803506701041664_n

 

 • Venirea Papei la Iași. Chiar dacă nu am fost prezentă la eveniment și am privit totul de la televizor a fost un moment foarte emoționant. Mi-am notat în agendă cuvintele sale pentru a nu le uita: Il Signore sia con voi!

 

 • În ziua venirii Papei în România mama a reținut un citat de la televizor pe care-l reproduc aici: Dumnezeu iartă întotdeauna, oamenii-uneori, iar natura-niciodată.

 

 • Creațiile Aneisylvi m-au adus într-o stare de poezie, fapt ce m-a ajutat să scriu și eu un textuleț pe care-l reproduc aici:  Ea nu e un loc, 

                                                                           Ci un sentiment

                                                                           De albastru,

                                                                           De albastru,

                                                                            De alb astru.

 

 • În sfârșit am terminat de scris capitolul despre sincronicități.

 

 • Am salvat un pui de vrabie care căzuse în balconașul de la fereastra bucătăriei.

 

 • Kotik a dispărut timp de 13 ore! Slavă Sf. Modest că s-a întors acasă. Când l-am văzut din nou în casă mi s-a părut o minune!

 

 • Micile progrese la italiană și franceză

 

 • O fostă colegă(C.) de la ultimul job a reluat legătura cu mine.

 

 • În jur de 1400 de mesaje de încurajare pentru mama din partea celor care postează pe grupul Puterea Credinței. Vreau să cred că atâtea gânduri bune îndreptate către ea de pretutindeni vor da roade și mama își va reveni. Să dea Domnul ca binele făcut de acei oameni necunoscuți să li se întoarcă înzecit!

 

 • I-am oferit mamei bucuria de a-i arăta emisiunea Mic dejun cu un campion la care fusese invitată scriitoarea Carmen Firan, una dintre autoarele ei preferate.

 

 • Rezultatele bune ale mamei la Computer Tomograf! Cred că e bucuria anului!

 

Mulțumim tuturor celor care au felicitat-o pe mama pentru vestea cea mare!

 

mother and child

 

Sursa foto: aici și aici

 

 

 

mama mea draga

Această propoziție a fost rostită de mama în două situații: când am luat la facultate și zilele trecute, când a aflat rezultatul la Computer Tomograf.

După ce anul trecut pe vremea asta cancerul ei era inoperabil, având metastaze la ficat și colon, iar medicii nu-i dădeau mai mult de două luni de viață, în urma chimioterapiei și a celor două operații din iarnă efectuate la distanță de 40 de zile una față de alta, în prezent, la un an și trei luni de la diagnosticare mama nu mai prezintă urme de cancer.

Cum s-a ajuns aici? Prin rugăciuni, prin foarte multe rugăciuni. Părintele duhovnic a pomenit-o pe mama, oameni apropiați sau simple cunoștințe din grupuri de rugăciune au pus pomelnice pentru ea la locuri sfinte de pretutindeni sau au spus câte un Doamne-ajută! Pe grupul Puterea Rugăciunii a primit în două zile peste 1400 de rugăciuni scurte. Eu chiar cred că atâtea forme de invocare a lui Dumnezeu îndreptate către o singură persoană pot da rezultate nebănuite.

Și mai cum s-a ajuns aici? Prin priceperea medicilor.  În ziua în care eu am aflat întâmplător de boala mamei, ne-am dus la Sfântul Maslu la biserica pe care o frecventez, și acolo ne-am întâlnit întâmplător cu medicul ei oncolog, o domnișoară cu chip de înger care nu a acceptat plicul. Întâlnind-o acolo, în biserica cea mai dragă a sufletului meu, m-am agățat de un fir de speranță, gândindu-mă că mama e pe mâini bune.

După ce anul trecut i-am oferit Sfântului Nectarie o crăciuniță pentru reușita operației, acum îl vom vizita cu o floare de vară.

Mama a sărbătorit aflarea miraculosului rezultat transmițând vestea tuturor care ne-au fost aproape în tot acest timp. Și nu au fost puțini. Oameni care au susținut-o cum au știut ei mai bine, arătându-i că nu e singură în lupta aceasta.

Pe lângă comunicarea minunatei vești, mama s-a premiat cu o vizită în Grădina Botanică, unde ei îi place cel mai mult să meargă și unde preferă să fie singură, numai ea, înconjurată de natură cu care se află într-o profundă comuniune.

Vom sărbători și împreună, la cofetărie, la o prăjitură, căci vestea abia aflată ne-a îndulcit sufletele și vrem să ne îndulcească și papilele gustative.

Și vom mai sărbători prin cumpărături de-ale fetelor. După ce mama mi-a mărturisit în toate aceste luni că nu o mai bucură nimic, acum mi-a spus voioasă că vrea să-și cumpere un parfum și o pălărie.

Numai de-am putea să spunem, Clipă, prelungește-te într-o eternitate!, cum voiam eu să spun la concertul Paulei Seling sau la o piesă de-a lui Dan Puric. Cu diferența că acum asistăm la spectacolul vieții!

Această prezentare necesită JavaScript.

Sursa foto aici

      blandiana-coperta1

                     

                       Într-o zi pe când lucram

                       În gradină, pe sub geam,

                        Îngrijind un trandafir,

                        Văd că intră-un musafir:

                        Era mic c-abia-l vedeai,

                        Dar cu mustăţi ditamai;

                        Încăpea printre uluci,

                        Dar avea blăniţa-n dungi;

                        Şi-ntr-un capăt, dintr-o dungă

                        Îi creştea o coadă lungă;

                        Era numai cât o floare,

                        Dar avea patru picioare;

                        Ochii-albaştri îi clipeau

                        Şi ştia să zică „miau”.

                        Ba să vezi şi să te bucuri –

                        Sărea-n aer după fluturi

                        Şi ştia chiar să se joace

                        Cu câteva ghemotoace.

                        Oare, ce-aţi fi făcut voi

                        Cu-acest musafir de soi?

                        Eu, oaspetele important,

                        L-am tratat cu lapte cald;

                        Ca să-l conving să rămână,

                        I-am dat şi-un pic de smântână;

                        Şi, pentru că era mic,

                        L-am botezat Arpagic.

 

Sursa foto: https://vasilegogea.wordpress.com/2011/03/24/vi-l-mai-amintiti-pe-arpagic-dar-pe-soarecele-intelectual-de-ziua-doamnei-ana-blandiana/

 

bucurii-de-primavara

 

Un nou anotimp a venit cu noi bucurii. Vi le mitraliez aici pe câteva dintre ele:

 

 • Am luat decizia de a scăpa de dependența de dulciuri și am descoperit un material foarte bun pe youtube despre acest subiect, realizat de Ramona Țintea, fondatoarea Școlii de slăbit, o tipă extrem de bine documentată de la care avem enorm de învățat. Las link aici, poate este și altcineva interesat(ă): https://www.youtube.com/watch?v=c5WTBTb4K4w

 

 • Am început deja să fac schimbări în alimentație: mestec mai mult alimentele, înlocuiesc fructul de seară cu o legumă și beau apa cu înghițituri mici. Am descoperit și cât de delicioase sunt smoothie-urile și am înlocuit ciocolata cu fructe uscate de genul curmalelor.

 

 • Am introdus în cana cu apă o felie de măr și apoi am așteptat să se îmbine timp de o oră. Rezultatul a fost o apă cu un gust dulceag de măr. Recomand cu mare drag, pe mine m-a încântat.

 

 • M-am bucurat foarte mult că o doamnă psiholog mi-a pus la dispoziție niște materiale foarte bune pe care le voi menționa în carte.

 

 • Priveliștea de la fereastra mea. Totul e veeerdeee!

 

 • Grija prietenilor care se interesează de starea de sănătate a mamei.

 

 • Am decis să încep ziua citind câte o cărticică în franceză pentru copii. Mă bucură imaginile mai ceva ca pe un puștiulică de cinci ani.

 

 • De ziua A. ea mi-a arătat luna și eu i-am arătat asfințițul soarelui.

 

 • Văd pretutindeni pisici care seamănă cu Kotik. Dar…niciun Kotik nu-i mai Kotik decât Kotik! 🙂

 

 • A cumpărat mama 5 lalele îmbobocite verzi, nu credeam că vor înflori, dar pe măsură ce trecea timpul se deschideau puțin câte puțin până când, a doua zi dimineață, s-au metamorfozat în niște frumuseți de flori roșu corai.

 

 • Doamna M. mi-a trimis documentarele doctorului Neil Nedley care-mi vor fi de mare folos pentru carte.

 

 • O nouă încântare gustativă: apă cu o felie de castravete lăsată în cană timp de o oră.

 

 • Pe când voiam să o întreb pe N. dacă ține ore de meditație dirijată, am primit de la doamna M. un video cu…meditație dirijată, fără ca domnia sa să știe că sunt interesată de acest subiect.

 

 • Am reașezat cărțile mele dragi în noul corp de bibliotecă și la sfârșit m-am bucurat foarte mult de rezultat. Îmi amintesc că în Frumusețea ca senzație fizică, Borges scria că pentru el raiul este o bibliotecă. Subscriu!

 

 • În timpul unei sesiuni de meditație dirijată mi-a venit ideea să includ aceste bucurii grupate pe anotimpuri în cartea mea. Va fi un mod de a-i mulțumi Maicii Rafaela dincolo de mormânt că ne-a învățat să ne notăm aceste bucurii în încercarea de a trăi cât mai mult în prezent.

 

 • Draga mea prietenă din Italia, A., mi-a trimis cartea Sincronicitate, de Allan-Combs și Mark-Holland. Abia aștept să o devorez.

 

 • A venit în Iași prietena mea C. din Irlanda. Abia aștept să ne întâlnim!

 

 • Emisiunea Garantat 100% în care a fost invitată Laura Bretan. Mulțumesc, A.G., pentru recomandare.

 

 • Am găsit o nouă modalitate de a le alinta pe pisicile noastre: somnoroase pâsânele.( Când eram mică botezam pisicile pâsâne.)

 

 • Iustina mi-a făcut o mare bucurie scriind prefața la carte.

 

 • Am revenit la studiul limbilor italiană și franceză după o perioadă de pauză.

 

 • De când beau smoothie-uri dimineața nu am mai poftit ciocolată.

 

 • Ascult seara meditațiile cu afirmații ca să schimb tiparele negative din subconștient în unele pozitive.

 

 • Un moment mai degrabă amuzant decât o bucurie: Roșcovanul, rivalul motanului nostru, a intrat în bucătărie, a ajuns în hol, iar când l-a văzut pe Kotik l-a luat la bătaie. La el acasă! Poftim tupeu! Au ieșit smocuri de blană din amândoi.

 

 • Într-o zi foarte călduroasă am ratat  toate autobuzele și eram cu nervii întinși la maximum, îmi mai spuneam din când în când o rugăciune scurtă ca să mă calmez. Când în sfârșit am ajuns la Biserica Sf Nectarie  am întâlnit-o acolo pe C.I.R., pe care nu o mai văzusem de câțiva ani. Și am înțeles rostul pierderii autobuzelor: de aceea le-am ratat pentru a mă bucura de întâlnirea de-o clipă cu ea.

 

 • Îmi sunt dragi momentele în care mama recită poezii din copilăria ei precum aceasta: O fetiță cu rochiță se ducea la grădiniță/ Și mămica o-ntreba: un’te duci, fetița mea?/Eu mă duc la grădiniță/Să mă fac o doctoriță.

 

 • A fost Târgul de carte Librex, de unde i-am cumpărat mamei două cărți. Le-a devorat imediat și am auzit-o povestindu-le prietenelor ei cu încântare despre cele citite.

 

 • Trebuie doar să privesc pe fereastră pentru a avea o nouă bucurie-natura.

 

 • Am primit în dar un Atlas Botanic.

 

 • Am văzut o rață cu două rățuște.

 

 • Doctorița motănelului nostru ne-a întrebat :” E acasă domnul Kotik?” Ce drăguț!

 

 • O discuție cu draga mea A.G., căreia i-am povestit despre întâmplarea de la mare, când luam în palme buburuzele căzute în apă și le puneam pe prosop și despre greșeala făcută cu tastatura, când am scris bucuruze( adică buburuze bucuroase).

 

 • Am votat și eu în sfârșit. Am avut emoții ca o școlăriță când a trebuit să pun ștampila pe buletinele de vot.

 

 • Au venit mai multe vrăbii pe pervazul de la geamul nostru și am văzut cum  un pui era hrănit de mama lui. Pentru că se tăra și nu țopăia ca restul vrăbiilor m-am temut că e rănit și că n-o să poată zbura. După câteva minute însă micuțul a zburat până la un copac din apropiere. Am răsuflat ușurată.

 

 • Sincronicitatea uimitoare despre scarabeul văzut într-o secvență dintr-un film italian ales la întâmplare la scurt timp după ce am citit despre sincronicitatea pacientei lui Jung care visase scarabeul.

 

 • Întâlnirea cu doamna M. la Mitropolie, acasă la Sf. Parascheva.

 

 • Comentariile unui blogger- M.- la paragrafele mele citate din Biblie.

 

 • Am terminat de citit cartea Sincronicitate.

 

 • Recent mi-am cumpărat două rochițe, iar ieri- două perechi foarte faine de saboți.

 

 • Sunt interesată de un nou domeniu – astronomia. Citesc seara câte puțin din Enciclopedia spațiului, cumpărată recent de la târgul de carte.

 

 • Am mai terminat de văzut un serial italian – Il falco e la colomba. Dacă mi-ar fi spus cineva acum vreo 2 ani că mă voi uita la astfel de filme ușurele nu aș fi crezut, eu fiind o mare amatoare de filme de artă. Dar din păcate acestea din urmă se găsesc  tot mai greu pe net și dacă vreau să învăț limba sunt bune și filmele astea mai „tâmpițele.”

 

 • Am găsit pe youtube două filme italiene cu subtitrarea tot în italiană.

 

 

Sursa foto: https://andreiblog.info/2015/04/03/bucurii-de-primavara/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maxresdefault

 

Din capitolul 18

Parabola vameșului și a fariseului

„Doi oameni s’au suit la templu să se roage; unul fariseu și celălalt vameș. Fariseul, stând drept, așa se ruga în sine: <<Dumnezeule, mulțumescu-Ți că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri sau chiar ca acest vameș; postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig.>>Iar vameșul, departe stând, nici ochii nu voia să și-i ridice spre cer, ci-și bătea pieptul, zicând: <<Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!>>Vă spun eu vouă: <<Acesta s’a coborât la casa sa mai îndreptățit decât acela. Că tot cel ce se înalță pe sine va fi smerit, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța.>>

Iisus și copiii

„Și aduceau la El și pruncii, ca să Se atingă de ei. Iar ucenicii, văzând, îi certau. Dar Iisus i-a chemat la Sine, zicând: <<Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, că a unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Adevăr vă grăiesc: Cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea. >>

Tânărul bogat

„Și L-a întrebat un dregător, zicând: <<Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața de veci?>>Iar Iisus i-a zis: <<De ce-Mi spui bun? Nimeni nu este bun, decât numai Dumezeu. >>

„Cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu,

Din capitolul 19

Zaheu Vameșul

„Zahee, grăbește-te de coboară, că astăzi în casa ta trebuie să rămân.

„Și Iisus a zis către el: <<Astăzi i s’a făcut mântuire casei acesteia, că și acesta este fiu al lui Avraam. Că pe cel pierdut a venit Fiul Omului să-l caute și să-l mântuiască.>>

Intrarea în Ierusalim

„…și aruncându-și hainele lor pe mânz, L-au urcat pe Iisus. Iar în timp ce El mergea își așterneau hainele’n cale. Și, apropiindu-Se El de panta Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, bucurându-se, cu glas mare au început să-L laude pe Dumnezeu pentru toate minunile pe care le văzuseră, zicând: <<Binecuvântat este Împăratul Cel ce vine întru numele Domnului! Pace în cer și slavă întru cei de sus.>>

Din capitolul 20

„Și’n timp ce tot poporul Îl asculta, le-a zis ucenicilor: <<Păziți-vă de cărturari, cărora le place să se plimbe’n haine lungi, care iubesc salutările’n piețe și scaunele cele dintâi în sinagogi și locurile cele dintâi la ospețe, ei care mănâncă de istov casele văduvelor și cu fățărnicie se roagă’ndelung; aceștia mai mare osândă-și vor lua.>>

Din capitolul 21

Banul văduvei

„Și privind cu luare-aminte, a văzut pe cei bogați aruncându-și darurile în cutia milelor. Și a văzut-o și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți; și a zis: <<Adevăr vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți. Findcă toți aceștia, din prisosul lor au aruncat la daruri; aceasta însă, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, totul de la gura ei.>>

Profeția despre dărâmarea Ierusalimului

„Întru răbdarea voastră vă veți dobândi sufletele.

Șfârșitul lumii și venirea Fiului Omului

„Și vor fi semne în soare, în lună și’n stele, iar pe pământ spaimă’ntru neamuri și nedumerire din pricina vuietului mării și-al valurilor. Și oamenii-și vor da duhul de frică și de așteptarea celor ce vor să vină peste lume; că puterile cerurilor se vor clătina. Și atunci Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nor cu putere multă și cu slavă. Iar când acestea vor începe să fie, prindeți inimă și înălțați-vă capetele, pentru că răscumpărarea voastră se apropie.

„Și le-a spus o parabolă: <<Vedeți smochinul și toți copacii. Când înfrunzesc, de la voi înșivă știți, văzându-i că vara e aproape. Așa și voi, când pe acestea le veți vedea petrecându-se, să știți că aproape este împărăția lui Dumnezeu. Adevăr vă grăiesc că neamul acesta nu va trece până ce toate acestea nu vor fi. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.>>

Îndemn la priveghere

„Luați aminte la voi înșivă, să nu vi se îngreuieze inimile de’mbuibare și de beție și de grijile vieții, și ziua aceea să vină peste voi fără veste, căci ca o mreajă va veni peste toți cei ce locuiesc pe fața-ntregului pământ.Așadar, privegheați în toată vremea rugându-vă, ca să vă’ntăriți să scăpați de toate acestea care vor să vină și să stați înaintea Fiului Omului.

„Și ziua era învățând în templu, iar noaptea, ieșind, o petrecea pe Muntele numit al Măslinilor. Și tot poporul venea dis-de-dimineață la El în templu, ca să-L asculte.

 

inima sanatoasa_650_433

Există în viața noastră anumite întâlniri providențiale cu persoane deosebite, cărora dacă le permitem, ne vor îmbunătăți calitatea vieții într-un mod pe care inițial nici nu-l putem conștientiza.

O astfel de persoană este doamna Mariana Susanu, fostă colegă de serviciu cu mama,  pe care am cunoscut-o într-un moment de grea încercare pentru familia noastră, când mama se pregătea pentru prima operație, în decembrie 2018.

Aveam să descopăr treptat un om foarte altruist, care dă un sens vieții sale sprijinindu-i pe cei aflați în situații critice. Domnia sa e un fel de mamă universală care varsă discret o lacrimă pentru toți copiii ei și care se mobilizează imediat pentru a-i ajuta cum poate mai bine.

Tocmai pentru că susținerea aproapelui e pentru doamna Mariana Susanu o adevărată chemare, v-o recomand în cazul în care simțiți nevoia unui “sfetnic de taină”, a unei călăuze către labirintul întortocheat al sufletului dumneavoastră.

Uneori când ne confruntăm cu o problemă, pentru că suntem direct implicați, suntem subiectivi și e nevoie de perspectiva obiectivă a unei alte persoane pentru a găsi soluția optimă.

Doamna Mariana Susanu vă poate oferi această abordare din exterior și vă poate direcționa către dobândirea unui sens în cazul în care nu l-ați descoperit încă.

Dacă v-ați decis să apelați la domnia sa pentru suport, o puteți contacta pe pagina de facebook Hai să vorbim, dând click pe acest link: https://www.facebook.com/Hai-s%C4%83-Vorbim-2143448602429868/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCLyMYzu861jV6kTxZSYIoxemuR0zkFdVqflXhF8uQMNDBN-SwRpoo_0ijXyjOhnTeuLPDFNX7Mo0Er

Succes!